O firmie

 Miło nam powitać Państwa na stronie Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” z siedzibą w Pszczynie.
Nasza długoletnia działalność na lokalnym rynku łączy tradycję z nowoczesnością by sprostać wymaganiom klienta w każdym wieku.
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” jest najstarszą siecią handlową w Pszczynie – mieście często nazywanym „zieloną perłą Górnego Śląska”, gdzie wspaniałe zabytki architektury i sztuki ludowej przyciągają licznych turystów.
Historia pszczyńskiej spółdzielni sięga roku 1932, kiedy to grupa mieszkańców założyła Spółdzielnię pod nazwą „NAPRZÓD”. Początki ówczesnej spółdzielni nie były łatwe, działała, bowiem w warunkach dużej konkurencji handlu prywatnego, w tym znacznej części kupców niemieckich. W okresie wojny dorobek pszczyńskich spółdzielców został zagrabiony przez niemieckiego okupanta. Reaktywowanie nastąpiło zaraz po wyzwoleniu ziem pszczyńskich. W marcu 1945 roku opracowano statut i 19.04.1945 została zarejestrowana Okręgowa Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Pszczynie, obejmująca swym zasięgiem działania miasto i okoliczne wsie.

Od 1945 roku tak jak w całym kraju i w Pszczynie następował dynamiczny rozwój spółdzielni spożywców. Dnia 01.04.1968 roku została zarejestrowana Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Katowicach, a pszczyńska spółdzielnia stała się jej oddziałem tracąc tym samym samodzielność do 28.04.1983 roku, kiedy to realizując uchwały Zjazdu Delegatów „Społem” powołano „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Pszczynie na bazie dotychczasowego oddziału WSS Katowice w specyficznym okresie kartkowo – rozdzielnikowym.
W ramach różnego rodzaju reorganizacji nakładano na spółdzielnię wiele obowiązków doprowadzając wbrew woli samych spółdzielców do sytuacji, kiedy spółdzielnia pełniła dominującą rolę w zakresie zaopatrzenia społeczeństwa w wiele podstawowych dóbr powszechnego użytku, powodując później tak krytykowaną w całym kraju sytuację monopolu na rynku.
Szanse na przywrócenie elementarnych zasad spółdzielczych po 1989 zostały unicestwione ustawą z 20.01.1990 roku o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Administracyjnie zlikwidowano wszystkie związki spółdzielcze. Spółdzielczość Spożywców „Społem” została poddana ostrym regułom gospodarki rynkowej.
W roku 1990 spółdzielnia przyjęła obowiązującą do dziś nazwę Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” – nazwę z okresu reaktywowania powojennego.

PSS „Jedność” jest osobą prawną, dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych. W interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz zatwierdzonego uchwałą Zebrania Przedstawicieli i zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – statutu.