Struktura

  1. Prezes Zarządu
  2. Główny księgowy – Członek Zarządu
  3. Administracja, Sklepy, Piekarnia