Zarząd

Prezes Zarządu: Danuta Czernecka
Zatrudniona na tym stanowisku od 16.10.2001 roku

Członek Zarządu:  Główna Księgowa - Teresa Małyszek
Zatrudniona na tym stanowisku od 18.12.1990 roku