Członkowie

Spółdzielnia zrzesza obecnie 220 członków. Członkiem Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem członkostwa w PSS „Jedność” w Pszczynie jest zadeklarowanie przynajmniej jednego udziału, którego wysokość wynosi 300,00 złotych.