Bony

Wszystkie placówki handlowe realizują bony wystawiane przez: Sodexo, Wasza żywieniowa, Subiekt, Cheque Dejeuer.